GONE FISHING...

Richard är en hängiven sportfiskare, som med egen båt, ofta drar ut på djuphavsfiske eller anordnar fisketurer med avslutande middag. Hans stora intresse har han haft med sig sedan barnsben och han fotograferar gärna på sina turer.

 

 

 
Skriv din text här

Tonfiskprojektet 2017

 

Inte sedan 1962 har man sett eller fiskat tonfisk i våra farvatten. Förra året såg Richard och fotograferade tonfisk och detta föranledde till ett stort forskningsprojekt som nu har startat.

I detta forskningsprojekt som leds av Statens lantbruksuniversitet kommer 40 tonfiskar från svenskt och danskt vatten att märkas med elektroniska sändare. Syftet är att bättre förstå fiskarnas vandringsmönster. Tonfiskarna kommer att spöfångas i samarbete med sportfiskare.

Projektet är unikt i sitt slag och för första gången ska tonfiskar märkas i våra vatten. Förhoppningsvis kommer det leda till ny kunskap om varför tonfisken återvänt till den svenska västkusten. Så sent som förra året sågs stora stim med fullvuxna fiskar och forskarna vill nu veta varifrån de ”svenska” tonfiskarna kommer. Projektet genomför i samarbete med DTU-AQUA and WWF i Nederländerna. Märkningen i svenska vatten görs i samarbete med Sportfiskarna, som kommer att fånga tonfiskarna med spö. 

 

 

 

Richard fångar den första tonfisken

Fiskelycka på första dagen